Doradztwo podatkowe Poznań
Informacje

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r. Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.
Doradcę podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta. Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Ubezpieczenie

Właściciel biura rachunkowego, doradca podatkowy Maciej Dzikowski jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanie zawodu doradcy podatkowego, na kwotę 50000 EURO na każdą czynność.

Tajemnica zawodowa

Biuro rachunkowe zapewnia zachowanie w całkowitej tajemnicy, informacji i dokumentów uzyskanych w związku ze świadczoną obsługą prawno-podatkową, zgodnie z zasadami wyrażonymi w kodeksie etyki zawodowej doradcy podatkowego i ustawie o doradztwie podatkowym.

biuro rachunkowe poznań, doradztwo podatkowe poznań, doradca podatkowy poznań, księgowy poznań